IPROS Benešov

Kdo jsme

O firmě

Firma IPROS byla založena v roce 1991 jako sdružení fyzických osob. V roce 2011 jsme změnili právní formu na společnost s ručením omezeným. Firma působí v rámci celé České republiky, především však v regionu Benešovska, ve středních Čechách a v Praze.

Lidé

Společníci

Ing. Miroslav Frantes
 • autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0003995
 • 1978 – 1983 ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby
 • od 1991 IPROS Benešov
Zdeněk Rainhart
 • autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0007730
 • 1975 – 1979 Střední průmyslová škola stavební Mělník
 • od 1991 IPROS Benešov
 • od 1991 IPROS Benešov

Zaměstnanci

Ing. Miloslav Michálek
 • autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0008548
 • autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0008548
 • 1983 – 1987 ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Pozemní stavby
 • od 1998 IPROS Benešov
Rainhartová Monika
 • ekonomická činnost
 • vedení účetnictví,
 • mzdová agenda
 • administrativa
Eva Vilímková
 • 1976 – 1980 Střední průmyslová škola stavební Mělník
 • od 1998 IPROS Benešov
Ing.arch. Miroslav Frantes
 • autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0013762
 • 2004 – 2010 ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství
 • od 2018 IPROS Benešov

Externí spolupracovníci

 • Ing. Miroslav Havlíček – vytápění a plynová instalace
 • Ing. Vladislav Polanecký – vytápění a plynová instalace
 • Ing. Martin Vobecký – vzduchotechnika a klimatizace
 • Josef Marek – vodovod a kanalizace
 • Josef Ottl- elektro

…a další